De Lutte

1-Lourdesgrot aan de Plechelmusstraat

2-Mariakapel aan de Hanhofweg

3-Antonius kapel tuin pastorie de Lutte

4-St. Jozefkapel in Het kerkebos achter de St. Plechelmuskerk


De Lourdesgrot dateert uit de tijd, dat in De Lutte door het kerkebos op bepaalde hoogtijdagen een processie (o.a. op Sacramentsdag) werd gehouden. Dit bos, dat de gehele westkant van de kerk en het kerkhof omringt, is ooit door één van de eerste pastoors van De Lutte aangekocht om er processies te kunnen houden. Het was in de periode, dat deze processies o.a. in het Duitse Stadtlohn nogal eens uit de hand liepen omdat op die voetreis veel werd gedronken. In het bos werd toen een processiepad aangelegd,. waaraan enkele "rustkapellen" werden gebouwd. Toen later de Lourdesgrot was gebouwd, werd dat ook een rustplaats in de processie. Processies in De Lutte waren daar toegestaan in de tijd dat deze waren verboden, omdat men tijdens de tocht niet op openbaar terrein kwam. Tegenwoordig worden deze processies daar niet meer gehouden. De grot staat in de vorm van een halve cirkel op een stuk grond van de kerk. De voorkant ervan loopt bijpa loodrecht naar boven en is opgetrokken uit Bentheimer zandsteen. De binnenzijde van de grot is van dezelfde steensoort. In die grote nis van de grot staat een soort altaartafel, die vervaardigd is van hardsteen. De vloer van de grot is van zandsteen. Op een hoogte van ongeveer drie meter boven de grond is een biddend Mariabeeld met rozenkrans geplaatst. Het is gemaakt van gips, dat wit is geschilderd met een blauwe mantel. Het is dus enigszins een kopie van de Lourdesgrot in Frankrijk. De voorkant van de grot is geheel begroeid met klimop, waardoor het beeld van Maria in wit en blauw goed opvalt. Bij gelegenheid van het 200-jarig bestaan van de St. Plechelmusparochie in De Lutte zijn in 2003 enkele zitbanken bij de grot geplaatst, die de vorm hebben van afgeplatte boomstammen. Het onderhoud wordt verzorgd door de kerkhofploeg van De Lutte. Bron: Mariakapellen in Twente klik hier om dit boekje te bestellen.


2-Mariakapel aan de Hanhofweg

 

Mariakapel aan de Hanhofweg in de Lutte Deze kapel is tot stand gekomen dankzij een dierenarts in ruste de heer Hans Kock uit Oldenzaal.


Kunt u iets meer over deze Mariakapel vertellen dat beslist hieronder zou moeten staan? Klik dan op Reactie/Opmerkingen, schrijf de tekst in het venster, dat verschijnt en klik op verzenden .Bij voorbaat dank. De webmaster : Joop Timmermans.


3-Antonius kapel tuin pastorie de Lutte

Antonius kapel tuin pastorie de Lutte.

Het beeld komt uit de tuin van de fam.Veltmaat in Raalte. in 1943 kreeg de oudste van de 10 zonen polio. de vader, zelf heette Antoon/Antonius , hij heeft de H.Antonius gevraagd de jongen te beschermen en te genezen. Dat gebeurde allemaal, de jonge is kern gezond. In de tuin heeft de vader, hij is zelf rietdekker, een Antonius kapel gebouwd,in die kapel staat een levens groot Antonius beeld. Toen beide ouders op hoge leeftijd waren overleden, moest alles opgeruimd worden. de jongste zoon is sier straatmaker en heeft in de tuin van de pastorie in de Lutte de kapel herbouwd als dankbetuiging voor hun ouders ( in de zomer van 2008) . De oudste dochter is huisgenote van de pastoor die als emeritus die pastorie in de Lutte bewoond.


4-St. Jozefkapel in Het kerkebos achter de St. Plechelmuskerk

Nieuwe St. Jozefkapel in Het kerkebos achter de St. Plechelmuskerk in De Lutte heeft de afgelopen tijd een grondige opknapbeurt ondergaan.

Aan het einde van een in ere hersteld beukenlaantje is een nieuwe kapel, gebouwd welke is gewijd aan St.Jozef. Vroeger stonden er in het kerkenbos meerdere kapellen, maar op de plek van de St. Jozefkapel werd rond 1925 een klooster gebouwd (het St. Jozef-gesticht). Deze was bestemd voor de zusters van de St. Jozef-congregatie uit Amersfoort.