Clinge Zeeland.

Tijdens het pastoraat van pastoor J. Huygens (tussen 1926 en 1952) van de

H. Hendricusparochie in Clinge, werd eind jaren dertig in opdracht van  het

gemeentebestuur een kapelletje gebouwd. Het initiatief daartoe kwam voort

 uit het feit dat in de woudkapel (onbekend of die op dezelfde plaats stond)

een mariabeeld was vernield.

De (huidige) boskapel bevind zich achter het sportterrein in de Clingse bossen,

 waar vroeger ook de kinderspeeltuin lag.   

In de loop der tijd heeft het kapelletje kleine veranderingen ondergaan.

 Het huidige mariabeeld is vervaardigd door pastoor/kunstenaar

Omèr Geilleit,die rond de jaren zestig kapelaan was in Clinge en 

tegenwoordig in Breskens woont.Deze pastoor/kunstenaar heeft

 veel prachtige beelden gemaakt die in deze omgeving

maar zeker ook daarbuiten, en in het bijzonder in zijn kerk in Breskens - te bewonderen zijn.

 Bron en Foto,s : Ceciel van Dam Den Haag


De redactie van Kerkkoerier bezocht Pastoor Gielliet in Breskens. We bewonderden zijn mooi kerkje met de rijkdom aan beelden, die hij in de loop van de jaren heeft gebeeldhouwd. We kwamen bij hem met het verzoek: Kunt u voor Kerkkoerier een stukje schrijven over het mooie Mariabeeld wat u lang geleden gemaakt hebt voor de parochie van Clinge.

Aan Clinge heb ik als voormalig kapelaan van de parochie aldaar vele goede herinneringen. Dat gaat dan over meer dan 50 jaren, terug. En nog steeds staat] 'de Cling' onuitwisbaar en dierbaar in mijn hart geschreven. Om kracht bij hun woorden te zetten,werd God er ook nogal eens bij gehaald. Met name "God van de Zee". Dat had misschien te maken met «'t Zeegat" zoals dat toen heette -en nog? Maar , als 't over héél 't dorp ging. hoorde je nog al eens "God van de Cling" noemen. Is dat nog zo? Achter'tvoetbalveld was er een plaatsje voor "het kapelleke". Ook Maria werd er dikwijls bijgehaald. "God Maria" zeiden ze dan. Maar ook om echt te bidden was het kapelleke een geliefde en ook in de meimaand een drukbezochte plaats. 's Avonds werd dan het rozenhoedje gebeden. Toen ik daar was, heb ik dat dikwijls voorgebeden. Er is gelovig en kerkelijk heel wat gebeurd en veranderd, overal, ook hier bij de zee, maar Onze Lieve Vrouw wordt nog steeds in ere gehouden. Ook mensen van de Islam, die hier bij mij wonen, bidden tot Maria en steken daar een kaars aan. Ook hindoes doen dat. Maria is als de moeder van alle mensen. Jaren geleden was 't mariabeeldje in "t kapelleke" vernield. Ik kreeg de vraag om een nieuw beeldje te maken in hout. Dat heb ik toen graag gedaan. En 't staat er nog. O.L. Vrouw van Clinge, bid voor ons -is er bij geschreven. Zij draagt een kroon met 'n kling, een zwaard. Symbool van strijd tegen het kwade dat ons bedreigt. Het kind Jezus, niet heel klein maar staande bij haar. Maria omarmt haar zoon. Beiden kijken ons aan. Ik was in die tijd niet op de hoogte van 'n gedicht over Maria -ook steeds nog mijn toevlucht -van de Vlaamse dichterpriester Anton van Wildenrode. Ik vind 't zo mooi dat ik het hier weergeef. Een lied om te bidden en te zingen.                     Omer Gielliet em. pastoor Breskens

Note: Nog steeds komen mensen naar het kapelleke om de rozenkrans te bidden. In de meimaand elke werkdag om half acht. U bent van harte welkom     .Bron: Kerkkoerier Clinge.