Chaamse kapel . Op de meerleseweg de kapelstraat inrijden aan het eind staat de kapel hoek staartenweg
Langs de kapel loopt de Baronie route van de ANWB

Beknopte geschiedenis van O.L.Vrouw ter sneeuw. Op 16 Januari 1645 werd op slechts enkele kilometers van deze plaats een klein houten Mariabeeld gevonden op de dik besneeuwde heide tussen Ulicoten en Chaam . Het beeldje lag op een sneeuwvrije heuvel en was volkomen droog. De vinder een zekere Willem Verreet,schoenlapper en marskramer afkomstig uit Baarle , heeft het kleinood, dat nochtans op zich zelf weinig waarde had, eerbiedig opgeraapt en in zijn zak gestoken.Zijn weg vervolgend naar Chaam om daar de volgende dag het feest van St.Antonius Abt te vieren,werd hij op de , Caemsen deyck, (nu de oude Bredasebaan) plots door twee struikrovers overvallen die,dreigend met schietwapens al zijn geld eisten. Verreet, innerlijk gesterkt door zijn vondst, wist met een bliksemsnelle stokslag de arm en het wapen van een der bandieten Uit te schakelen. De andere, in uiterste woede ontstoken, vuurde onmiddellijk zijn schiettuig af op de borst van de arme marskramer…. Wonder boven wonder bleef deze ongedeerd ! De rovers vluchtten. Grenzeloos dankbaar voor zijn wonderlijke redding heeft Willem Verreet ( ook Willen Verreyt genoemd) vier weken later, ter verering van de H.Maagd het beeldje zelf neergezet in een eeuwenoude eik te Werbeek bij Retie, ver genoeg weg van het toentertijd opdringende protestantisme in noordelijk Brabant. De grote toeloop van gelovigen deed de prelaat van Tongerloo al spoedig besluiten te Weerbeeck een waardige kapel te laten bouwen, Welke reeds op 10 april 1646 in gebruik kon worden genomen en plechtig toegewijd aan Onze Lieve Vrouw ter Sneeuw.

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan de tekst van de verklaring welke op 30 Maart 1645 door Willem Verreet onder ede werd afgelegd ten overstaan van de openbare notaris Hendrick van Belle.


De Chaamse kapel O.L.Vrouw ter sneeuw. Het plan tot de bouw van deze fraaie Chaamse Mariakapel is gerijpt in 1942, misschien wel te meest uitzichtloze oorlogsjaar . Voor een snelle verwezenlijking van dit ambitieuze plan, Door velen nauwelijks haalbaar geacht vanwege de tijdsomstandigheden.heeft zich met volle energie ingezet. De pas in Chaam benoemde jonge kapelaan A.C.P.M. Hack. Aan de morele en materiële steun van de Chaamse parochianen ontbrak het geenszins. Hun diep gewortelde devotie tot de H.Maagd Stond daar borg voor. Geld. arbeid en zelfs de bouwplaats nabij Thijske’s Bos werden spontaan ter beschikking gesteld. Maar....... bouwmaterialen waren uiterst schaars en nagenoeg Niet te krijgen in deze oorlogstijd . Toch is kapelaan Hack er in geslaagd het benodigde los te krijgen , al moest hij sommige zaken halen in Baarle, Gilze, en Breda. De bouwtekening kreeg hij goedgekeurd, de bouwplaats,een kuil, werd met 400 karren zand door de jonge boeren ’ bouwrijp’ gemaakt en de aannemer (van Raak) kon aan de slag. Een jaar later, in 1943 was de kapel voltooid en stond daar in volle glorie, zoals zij en nu anno 2006 nog staat. Op 10 oktober 1943 was de kapel in sobere ingetogenheid maar met diepe devotie ingewijd. Het stralende middelpunt was en is de beeltenis van de H.Maagd met het kind,door de kunstenaar Niel Steenbergen gehouwen uit Franse Savoniére kalksteen. Vanaf de inwijding tot op de huidige dag wordt deze Kapel door vrijwilligsters wekelijks schoongehouden en van verse bloemen voorzien.

Geschonken door de KVO