Beringe / Helden

Beringe, O.L. Vrouw van het H. Hart

- Nadat in 1872 de kapel was gebouwd werd in 1874 in de parochie Panningen, waartoe Beringe toen behoorde, een broederschap van O.L. Vrouw van het H. Hart opgericht die in de jaren 1874-1875 194 leden inschreef. 'De toevloed van de geloovigen, die groot was in den beginne, en de roep van mirakelen, die er zouden gebeurd zijn, was oorzaak dat er in 1875 eene nieuwe grootere kapel werd bijgebouwd, door genoemde Heesen', noteerde pastoor Caspar Lemmens van Panningen in 1880 in de parochiekroniek. In 1880 was de toeloop van vereerders verminderd: 'thans [1880] gaan er nog wel enkele geloovigen des Zondags en door de week het Rozenkransgebed verrichten'  De kapel werd toen alleen nog bezocht door inwoners van Beringe die er de rozenkrans baden. Het enige dat nog aan de bedevaart herinnerde waren de attributen van zieken en invaliden (krukken, breukbanden, windsels) die in kasten achter in de kapel tentoongesteld waren. Deze waren in 1997 niet meer aanwezig.
- In juni 1975 is het honderdjarig bestaan van de kapel gevierd met een openluchtmis.  Bron : Meertens Instituut   Foto's : Joop Timmermans.
 

Om deze website www.mariakapellen.nl nog completer te maken ontvangen wij gaarne meer informatie over

 deze kapel o.a. het ontstaan, de oprichter, de bouwdatum, de inwijding, de ligging, het adres, de geschiedenis,

jaartallen, enz.  gaarne met vermelding van Uw adres en telefoonnummer aan:info@mariakapellen.nl

    Bij voorbaat hartelijk dank.   De webmaster:  B.H.J. Timmermans, Zeddam.