Kapelberg  Ė  Onze Lieve Vrouw ter Nood Gods

 Op deze plaats vindt vanaf de 14e eeuw een Mariaverering plaats onder de naam 'Onze Lieve Vrouw ter Nood Gods'. De aanzet wordt gegeven door de CisterciŽnzers van de Abdij Camp die in 1302 grond aankochten om er "De Munnikhof" op te bouwen. In 1313 werd een deel van de Molenberg gekocht, waarop een kapel werd gebouwd met daarin een Mariabeeld. Als gedurende de Reformatie het openlijk uitoefenen van het katholieke geloof bemoeilijkt wordt en rond 1672 op last van de overheid het klooster wordt gesloopt, kan het beeld in het kasteel van Hernen in veiligheid worden gebracht. Later verhuist het naar de parochiekerk daar. Om een einde aan de volksdevotie te maken wordt de plaats na de sloop van de kapel bewaakt. Op de plek van de kapel wordt later een linde geplant, die in de volksmond het "heilig boomke" wordt genoemd. De Mariaverering gaat echter onverminderd voort. Niet alleen vanuit Maas en Waal, maar ook van daarbuiten trekt men naar dit genadeoord, vooral in de Goede Week en met Allerzielen. Tot ongeveer de helft van de 19e eeuw bidden vrouwen in de nacht van Goede Vrijdag op Paaszaterdag de Rozenkrans om bij zonsopgang het lied "Vespere autem Sabbati" in te zetten Na het herstel van de godsdienstvrijheid in 1795 staat het beeld dat eigenlijk steeds middelpunt van de verering is, nog altijd in Hernen. In het bijzonder pastoor Huybers ijvert er vanaf 1920 voor om het beeld naar Bergharen terug te halen. Mgr. Diepen, de bisschop van Den Bosch, laat in 1927 weten, dat hij - uit liefde tot de verering van Maria - graag ziet dat het beeld terug gaat. En op 3 augustus 1927 wordt een ezelskar ingespannen en het beeld in triomftocht opgehaald. Vanaf die tijd wil men het beeld een goed onderdak geven. Na de bouw in 1935 van een eenvoudige veldkapel werd in 1947 door pastoor Loverbosch de eerste steen gelegd voor de huidige kapel, die op 23 mei 1948 werd ingezegend. Tegenwoordig staat hier een replica van de piŽta, Maria met het lichaam van haar gestorven Zoon op haar schoot. Het originele beeld is houtsnijwerk van de Nederrijnse school en bevindt zich in de parochiekerk. Tijdens een flinke lentestorm is op 15 maart 1964 een einde gemaakt aan de heilige Linde. De loten ervan vormen nu weer een prachtige struik in eenzelfde vorm als de oorspronkelijke boom. Vanaf de meimaand tot half augustus zijn hier op de zaterdagavonden om 19.15 uur de vieringen van de parochie van Bergharen en op Goede Vrijdag wordt er om 15.00 uur de kruisweg gebeden in het om de kapel liggende park met de veertien staties die door Jac. Maris werden vervaardigd. Bijdragen voor het onderhoud en de instandhouding van de kapelberg zijn welkom op bankrekening, nummer 1215.19.155, van de Katholieke Stichting Beheer Kapelberg Bergharen.   Bron: J.J. Arntz. Foto's : Joop Timmermans.