Beltrum  Achter: Mölleweg1

 Deze kapel is geschonken ter
gelegenheid van het 40-jarig bestaan van het jongerenkoor.

Historie van Koor Kiddoesj:

Pastoor Wim Alink en onderwijzeres Annie Ribbers-Orriëns hebben in 1969 de eerste aanzet gegeven tot de oprichting van een jongerenkoor. Er bestond in die tijd naast het dames- en herenkoor alleen een kinderkoor, dat nu de naam Rhumtas heeft.
Het nieuwe koor moest een specifiek Jongerenkoor worden. Als naam werd Kiddoesj gekozen. Er werd met een dertigtal leden begonnen. Onderwijzer Ebbers van de Beltrumse lagere school werd de eerste dirigent. De Nederlandstalige eucharistieviering deed de intrede en de voor die tijd toch wel wat moderne opvattingen van het koor bleken aan te slaan.
Slechts hier en daar werd de nieuwe stijl van het koor met gemengde gevoelens begroet. Er werden voornamelijk Nederlandse liedjes gezongen. Een enkele keer werd voor Engelstalige liederen gekozen. Ook de begeleiding van het koor, op piano, drums en gitaar, was toen voor Beltrum nieuw. Maar snel sloeg dit, vooral bij de jongeren, erg goed aan. De teksten van de gezangen vond men en vindt men nu nog erg belangrijk. Het koor kreeg na Ebbers, Arie Ravesloot en vervolgens Harrie ten Brinke als dirigent.

Het koor stond sinds 1989 onder leiding van Jan te Plate uit Borculo.
Vanaf maart 2016 is Hugo kl Severt uit Meddo de dirigent.
Op het repertoire staan momenteel ruim 250 liederen
Koor Kiddoesj is een gemengd koor en bestaat uit 50 leden. Het repertoire bestaat uit moderne kerkmuziek en
Nederlandse liederen die passen in de liturgie.
Daarnaast zingt het koor ook traditionele kerkliederen in een moderne uitvoering.
Voorzitter: Lidwien te Loeke
Contactpersoon: Ingrid Draaier 0544 - 48 23 41
Contactpersoon: Wilma Geverink 0544 - 48 13 72
Bestuurslid: Anne-Marie Broshuis
Secretaris: Laurens Onstenk
Penningmeester: Hedwig Hofstede
Voor vragen of verzoeken aan het koor kan men contact opnemen met bovenstaande contactpersonen van het koor.
Dirigent en combo: Hugo kl Severt
Gitarist: Ingrid Draaier
Drummer: Andre Dute
Pianist tijdens Repetities: Marion Hilhorst

 

Bron: Piet Elshof.

 

 

 

Kunt u iets meer over deze Mariakapel vertellen dat beslist hieronder zou kunnen staan? Klik dan op Reactie/Opmerkingen, schrijf de tekst in het venster, dat verschijnt en klik op verzenden .Bij voorbaat dank. De webmaster : Joop Timmermans.