Beltrum  Achter: Mölleweg1  Deze kapel is geschonken ter
gelegenheid van het 40-jarig bestaan van het jongerenkoor.

Kunt u iets meer over deze Mariakapel vertellen dat beslist hieronder zou kunnen staan? Klik dan op Reactie/Opmerkingen, schrijf de tekst in het venster, dat verschijnt en klik op verzenden .Bij voorbaat dank. De webmaster : Joop Timmermans.