Arensgenhout

Arensgenhout gemeente Nuth Ravensboschstraat
In 1978 werd de uit vermoedelijk uit 1890 daterende wegkapel op het kruispunt Ravensboschstraat, Sittarderweg, Ravensbos, Bosstraat afgebroken en herbouwd. Op zondag 13 mei 1979 werd het Mariakapelletje ingezegend. De herbouw was een project waarbij velen waren betrokken: de grondeigenaar, de gemeente Hulsberg, klooster Ravensbosch en Landinriching