Andijk op de Westerbegraafplaats

De laatste tijd zijn er veel activiteiten te bespeuren geweest op het R.K. - gedeelte van de Westerbegraafplaats te Andijk. Daar werd namelijk een Mariakapel gerealiseerd. Het initiatief hiertoe is genomen door Arie Botman , na een vraag van Mevr.Slagter in de KBO-jaarvergadering of er,net zoals in Grootebroek , ook hier een Mariakapel op het kerkhof kon worden gebouwd. Arie Botman , helemaal thuis in de bouwwereld , ging aan de tekentafel zitten en kwam met een tekening die de instemming had van zowel het parochiebestuur als de gemeentelijke autoriteiten .De eerste spade ging de grond in en konden de lijnen worden uitgezet waar de 4 heipalen moesten komen. Het materieel is gearriveerd ; het heien kan beginnen. Behalve het heien wordt alles in "eigen beheer " gedaan . Vrijwilligers werden gezocht ( en gevonden ) om te komen helpen. Simon Tensen assisteert met het afgraven van de grond voor de bekisting. Na het plaatsen van de bekisting kon beton worden gestort. De betonnen zuiltjes zijn ook gestort, dit zijn de dragers van het "vierkant" .De KBO-fietsploeg komt "toevallig" langs het kerkhof, even kijken dus.. Arie Botman legt een en ander uit aan Dick Schuitemaker , Gerard Schuitemaker , Jan Commandeur en Freek Buurman.De volgende fase is het voorbewerken van de balken voor het "vierkant". Op de werkplaats thuis bij Arie Botman is Piet Tensen aan het inzagen. ..en Arie Botman aan het uitbeitelen. Extra mankracht was nodig om de zware balken op de zuiltjes te plaatsen Hier wordt Arie Botman geassisteerd door Gerard Roozendaal , Piet Tensen en Simon Tensen. Nu met z'n allen tegelijk tillen ... ..nog wat corrigeren ... Maar dan heb je ook wat. Een pracht van een "vierkant" Voor het metselen is Jan Botman gevraagd. Jan Botman is hierbij op herhaling want hij heeft ook het metselwerk gedaan van de Mariakapel in Grootebroek. Hier is hij bezig met de penanten. (muurstijl) Om de bouw van de Mariakapel een officieel tintje te geven is Pastoraal werkster Maria Voss gevraagd de eerste steen te komen leggen. Voordat hiertoe wordt overgegaan heet Arie Botman Pastor Voss en andere belangstellenden van harte welkom. Alsof ze nooit anders heeft gedaan gaat pastoraal werkster Maria Voss aan de slag...en wordt de eerste steenlegging een feit. Nu nog even ,voor het archief , met z'n allen op de foto. Jan Botman geconcentreerd bezig. Er kan niet teveel achter elkaar worden gemetseld. Regelmatig moet worden gestopt om de specie gelegenheid te geven om te drogen , dit om inzakken te voorkomen. Dat geeft Arie Botman de gelegenheid voorbereidende werkzaamheden te verrichten voor het dak. Simon Tensen als "hoogwerker" helpt hier bij het vastzetten van de Koningsstijl. (Waar de dakspanten bij-elkaar komen) De raampjes in de kapel zijn geleverd door Hans Lakeman. Er is wat oponthoud geweest met de werkzaamheden aan de kapel.Het weer zat niet altijd mee , maar er dienden ook keuzes gemaakt te worden o.a. over het type goot dat er moest komen. Uiteindelijk heeft men , uit financiŽle overwegingen , gekozen voor een houten goot. In het uitbeitelen daarvan zijn , door Arie Botman en Piet Tensen ,aardig wat uurtjes gaan zitten. Inmiddels is het dakwerk ook gereed en , op de vloer na , nadert het werk langzaam maar zeker zijn voltooiing. Hier is Jan Botman bezig aan zijn klus aan de kapel : voegen !.Piet Tensen heeft een groot aandeel gehad in de realisatie van de kapel. Als een mooie afsluiting van zijn werk "kroont" hij hier de kapel met een pion met kruis,die gemaakt en geschonken is door Rob de Wit. Toen het eenmaal duidelijk was dat de kapel er ging komen heeft Gerard Schuitemaker op het internet een advertentie geplaatst om te kijken of er in het land nog ergens een Mariabeeld werd aangeboden met de gezochte afmetingen. Via via kwam hij uiteindelijk terecht bij P.Kaagman die , na een opknapbeurt , het beeld heeft geschonken. Inmiddels heeft Maria haar intrek genomen in de kapel en kan ze haar bezoekers ontvangen. Mogen het een plek zijn waar men kracht en troost kan vinden. A v e M a r i a