Cadier en Keer  St. Blasius kapel

 

Sinds de 18e eeuw bestaat er een verering voor Blasius in Cadier en Keer. Na de verwerving van een beeld en een reliek groeide de verering voor deze patroon tegen keelaandoeningen. Aan het einde van de 19e en aan het begin van de 20e eeuw groeide Cadier en Keer uit tot een belangrijke Blasiusbedevaartplaats. Auteur: Augustinus van Berkum

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

De Blasiuskapel in Cadier en Keer is gemaakt in een oud trafohuisje. Bij het verdwijnen van de noodzaak voor deze trafo's heeft men in Cadier en Keer er een kapelletje ingericht. Bron: www.wandelenmetannet.nl 


Kunt u iets meer over deze Mariakapel vertellen dat beslist hieronder zou moeten staan? Klik dan op Reactie/Opmerkingen, schrijf de tekst in het venster, dat verschijnt en klik op verzenden .Bij voorbaat dank. De webmaster : Joop Timmermans.