's-Heerenberg   Mariakapel  aan de Parklaan achter Gouden Handen

De Mariakapel in 's-Heerenberg werd in augustus 1947 door de Witte Paters ingewijd in de tuin van het Patersklooster. De Witte Paters vierden toen dat ze tien jaar in 's-Heerenberg waren. De Mariakapel was daarbij een uiting van dankbaarheid voor het feit dat hun klooster tijdens de oorlog gespaard was gebleven.
De eerste steen werd gelegd door pater - overste  Moorman. Enkele dagen later nam hij afscheid, omdat hij naar een klooster in Engeland vertrok.
Zolang het Patersklooster in gebruik was, werd de Mariakapel onderhouden, maar dat stopte na de sluiting van Gouden Handen in 1999. De kapel raakte in verval en werd meermaals door vandalen vernield, beklad en zelfs in brand gestoken. Lange tijd was het lot van de kapel onzeker, maar de ontwikkeling van het Stadspark en nieuwbouw op het terrein van de voormalige kloostertuin hebben de kapel gered. Henk Groote en Benny Schuurman hebben zich hierbij sterk gemaakt voor het behoud van niet alleen de kapel,
Toen eenmaal vaststond dat de kapel niet gesloopt zou worden, werd besloten hem niet te restaureren, maar af te breken en op een andere plek opnieuw op te bouwen. Dit gebeurde in 2014, waarbij de kapel geïntegreerd werd in een nieuwe woonhof aan de Parklaan, niet ver van de oorspronkelijke plek. Een deel van de bakstenen kon worden hergebruikt, evenals het kruis op het dak en de gedenksteen voor overste Moorman. Door de onmiddellijke nabijheid van bewoning is de kapel beschermd tegen vandalen. Bron: Uit Berghapedia

Bericht uit de Gelderlander van 2 December 2000 !

 in 2003 ziet de kapel er zo uit

’s-HEERENBERG (RKnieuws.net) - Rijksdienst voor de Monumentenzorg kan pas toestemming geven voor een grondige opknapbeurt als er eerst een restauratieplan is gemaakt voor de kruiswegstaties en Mariakapel in de tuin van het voormalige klooster in ’s-Heerenberg. Meer informatie over de kruiswegstaties klik op :

http://www.berghapedia.nl/index.php/Kruisweg_bij_het_Sint_Bonifatiusklooster  De staties, die het lijden van Christus verbeelden, en ook de Mariakapel zijn de laatste jaren mikpunt van vandalen. De voormalige kloostertuin is vrij toegankelijk. Er wordt veel in gewandeld, maar de groene omgeving blijkt ook aantrekkelijk voor jongeren. Rond de jaarwisseling 2006/07 werden stukken van de staties vernield door vuurwerk. De Mariakapel, die geruime tijd geleden ontruimd is, is een gewilde ontmoetingsplaats voor jongeren geworden. Aan de binnenkant zijn racistische leuzen gekalkt. In de omgeving staat het onkruid hoog. De gemeente wil de restauratie van de beelden snel ter hand nemen, maar wacht op groen licht van Monumentenzorg. Die heeft nu laten weten dat er eerst een plan moet komen waarin de totale restauratie staat beschreven  

 

bericht in Gelderlander 30 Mei 2006

Dit najaar houdt de Monumentencommissie een informatiebijeenkomst over restauraties. Soms wordt een restauratie namelijk met goed uitgevoerd. Vaak is dit geen onwil maar worden de voorschriften niet goed geïnterpreteerd. De eigenaar loopt dan het risico dal de subsidie vervalt Daarnaast. ijvert de commissie voor een strengere controle van bouwplannen door ambtenaren tijdens de restauraties. Samen met de Oudheidkundige Vereniging Didam en de Heemkundekring Bergh Wi1 de commissie jaarlijks een oorkonde met geldprijs uitreiken voor een goed gerestaureerd pand. Een ander plan is de ontwikkeling van een monumentengids op Internet.

‘s -HEERENBERG -Vergunningen beoordelen. Voor het grote publiek houdt de gemeentelijke monumentencommissie zich hier mee bezig. Maar het achtkoppige gezelschap doet veel meer en zit vol plannen, voor de toekomst. Natuurlijk bekijken de commissieleden veel bouwplannen en aanvragen voor vergunningen. Bijvoorbeeld voor wijzigingen aan een gemeente- rijks- of provinciaal monument. Ook buigen zij zich over vragen of een pand dorps- of stadsgezicht als beschermd monument op de gemeentelijke monumentenlijst. thuis hoort. Cultuur- of architectuurhistorische en stedenbouwkundige waarden van het pand passeren de revue voor dat het. Onafhankelijke, advies naar het college van B&W gaat. Niet. alleen de postzegel maar de hele envelop wordt bekeken", licht Ron Spaan toe. Afgestudeerd in restauratietechnieken en bouwhistorie is hij als commissielid goed op zijn plek. Net als voorzitter Ben Bisseling die als bestuurslid vanuit de Heemkundekring Bergh is afgevaardigd. Bisseling benadrukt dat. zij constructief mee willen denken met de vergunningaanvragers die regelmatig bij de openbare vergaderingen van de commissie de bouw. plannen val1 het' oude pand van Dokter Hoogland in Zeddam bijgesteld. Zij heeft ook een adviserende rol bij het herstel van het oude stadsbeeld van .'s-Heerenberg. Eigenaren van monumentale panden in de oude binnenstad kunnen subsidie krijgen uit het gemeentelijke uit het gemeentelijke Gevelrenovatiefonds als zij de gevels opknappen. De monumentencommissie heeft hen uitgenodigd voor een voorlichtingsbijeenkomst op 31 Mei om 19.30 uur Zij vertelt dan over de plannen en haar architect geeft belangstellende gratis advies. Ander activiteiten ! De bescherming van de Mariakapel en Kruiswegstaties bij Gouden Handen. Hierover maakt de commissie zich zorgen nu dit rijksmonument wordt bedreigd door vandalisme. Zij heeft de gemeente om maatregelen gevraagd. meer info: A. Jansen telefoon 0316291662

 bericht in Gelderlander 5 juni 2007

Kapelletje 's-Heerenberg in brand gestoken Regiopolitie Noord- en Oost-Gelderland Kapelletje in brand gestoken 's-Heerenberg, 29-10-2007 Onbekenden hebben zondag 28 oktober rond 19.45 uur het kapelletje achter de Gouden Handen aan de Parklaan in 's-Heerenberg in brand gestoken. De brand werd ontdekt door een buurtbewoner. De brandweer heeft de brand geblust. De schade is niet bekend. Bron: Gelderlander.

bericht in Gelderlander 23 Januari 2009

Keuze Montferland tussen opknappen of nieuwbouw elders.  Er moet een kapelletje in het park bij Gouden Handen blijven, Dat vindt de gemeente Montferland, Het plan om de kapel helemaal te slopen is geschrapt. Maar of de kapel op de huidige plaats blijft of ergens anders in het park wordt herbouwd is nog de vraag. "Het park wordt opgeknapt en anders ingericht, als de woningbouw klaar is", zegt wethouder Frank Wissink. "Vier bedrijven zijn gevraagd om een plan voor nieuwe woningen in te dienen. We hebben daarbij ook gevraagd om een visie op het kapelletje", zegt Wissink. Uitgangspunt is dat er een kapel blijft bestaan. Er moeten tussen de vijftig en zestig woningen voor starters en senioren komen, naast de Klooster muur aan de Plantsoensingel Zuid, zijde en de Parklaan. Wissink: "Het kan zijn dat de ene ontwikkelaar komt met een plan, waarin het kapelletje 'op de huidige plek blijft staan, maat dat een ander aangeeft niet met het kapelletje uit ,de voeten te kunnen en voorstelt om het. op een andere plek neer te zetten." Als het' kapelletje op de huidige plaats kan blijven staan, dan moet het grondig worden opgeknapt. Als wordt gekozen voor een verhuizing, dan wordt het mogelijk helemaal nieuw gebouwd. De 's-Heerenbergenaren Henk Groote en Benny Schuurman. voelen zich zeer betrokken bij het park met daarin behalve het kapelletje ook de veertien kruiswegstaties. Toen het 'tweetal ter ore kwam dat dat gemeente Montferland van plan was het kapelletje te slopen, stapte Groote naar wethouder Wissink. Hij gaf aan sloop niet te accepteren en had zelfs al mensen gevonden die de kapel wilden opknappen. Het kapelletje in het park bij Gouden Handen moet blijven, vindt de gemeente Montferland. Het blijft op de huidige plek of wordt elders herbouwd. Nu sloop van~-baan is, is Groote tevreden. "We vinden het prima als het kapelletje wordt opgeknapt, maar het is ook prima als het op een andere plaats komt te staan, Dat zou zelfs misschien nog wel beter zijn", aldus Groote. De beide plaatsgenoten maken zich ook zorgen over de Kruisweg, Vier van de veertien beelden zijn vernield. Om die reden is de Kruisweg af weer zo'n kleine twee jaar ingepakt. Groote en Schuurman willen eigenlijk dat de kruisweg zo snel mogelijk weer voor het grote publiek toegankelijk wordt. De renovatie van dit Rijksmonument wordt echter ook pas opgepakt als de woningbouw klaar is. "Ik schat op z'n vroegst ergens in 2010", aldus Groote.

In de eerste week van maart 2013 is de Mariakapel gesloopt en besloten op een andere plek opnieuw op te bouwen..

Toen eenmaal vaststond dat de kapel niet gesloopt maar verplaatst zou worden, werd besloten hem niet te restaureren, maar af te breken en op een andere plek opnieuw op te bouwen. Dit gebeurde in 2014, waarbij de kapel geïntegreerd werd in een nieuwe woonhof aan de Parklaan, niet ver van de oorspronkelijke plek. Een deel van de bakstenen kon worden hergebruikt, evenals het kruis op het dak en de gedenksteen voor overste Moorman. Door de onmiddellijke nabijheid van bewoning is de kapel beschermd tegen vandalen Bron: Uit Berghapedia.

2014   Waar is Maria gebleven?

 

Stadspark ‘s-Heerenberg integreert Mariakapel in woonhof

Sinds vele jaren gaf de Mariakapel – pal achter patersklooster Gouden Handen – een trieste aanblik: gebrek aan onderhoud en vandalisme eisten hun tol. ‘s-Heerenbergenaren zagen met lede ogen het verval aan. Met de komst van nieuwbouwplan Stadspark ’s-Heerenberg komt hier verandering in.De Mariakapel, die uit 1947 stamt, ligt in de tuin van voormalig patersklooster Don Rua. Jarenlang werd deze kapel slecht onderhouden en stelselmatig door vandalisme vernield, beklad en zelfs in brand gestoken. In de afgelopen jaren werd veel gepraat over hoe de restauratie van de kapel zou moeten worden uitgevoerd, tot voor kort zonder resultaat. Met de realisatie van plan Stadspark ’s-Heerenberg komt een einde aan de toestand. Er is in de besloten woonhof ruimte gecreëerd om de Mariakapel nieuw leven in te blazen. De nieuwe Mariakapel komt binnen de muren van het woonhofje te liggen en wordt daardoor beschermd tegen vandalen. De oude Mariakapel is gesloopt.

Toen eenmaal vaststond dat de kapel niet gesloopt zou worden, werd besloten hem niet te restaureren, maar af te breken en op een andere plek opnieuw op te bouwen. Dit gebeurde in 2014, waarbij de kapel geïntegreerd werd in een nieuwe woon hof aan de Parklaan, niet ver van de oorspronkelijke plek. Een deel van de bakstenen kon worden hergebruikt, evenals het kruis op het dak en de gedenksteen voor overste Moorman. Door de onmiddellijke nabijheid van bewoning is de kapel beschermd tegen vandalen. Bron:

https://www.berghapedia.nl/index.php?title=Mariakapel_%27s-Heerenberg

De kapel is nog steeds leeg, dus zonder een Mariabeeld of gelegenheid  om een kaarsje aan te steken..

Het Catharijne convent in Utrecht beslist vaak waar inventarissen van kerken die gesloten worden blijven. Van deze instantie kwam bij ons

(mariakapellen.nl) het bericht binnen dat er in Utrecht voor de inrichting van de Mariakapel in ,s-Heerenberg twee kaarsen standaards en een kaarsen tafel met geldkluisje en slot kon worden opgehaald.

De H. Josephkerk aan de Draaiweg in Utrecht is op1-7-2021 aan de eredienst onttrokken. Een best emotionele gebeurtenis voor velen. Gelukkig krijgen veel kerkelijke gebruiksvoorwerpen een herbestemming. Intussen zijn de kaarsenstandaards opgehaald en is het wachten op wanneer de kapel zal worden ingericht.

In Assen is een beelden restaurateur met heel veel kennis van beelden.

Op www.mariakapellen zag hij de lege Mariakapel te ’s-Heerenberg

En heeft een van zijn vele Mariabeelden gratis beschikbaar gesteld.

Het is de Maria die is afgebeeld op Wonderdadige medaille deze medaille die ontworpen werd naar aanleiding van Mariaverschijningen aan Catharina Labouré in 1830.

Dit beeld gratis beschikbaar gesteld door Jan van Cruchten

 

Ook hier is het wachten op wanneer de kapel zal worden ingericht.

Wie neemt het initiatief ... Om dit te realiseren

 

meer info: https://www.gelderlander.nl/achterhoek/hangplek-op-bedrijventerrein~a9c0b009/https://www.gelderlander.nl/montferland/samenscholingsverbod-voor-jeugd-in-stadspark-in-s-heerenberg~a9ecdc50/

 

                             Terug naar Home pagina klik hier!     

Kunt u iets meer over deze Mariakapel vertellen dat beslist hieronder zou moeten staan? Klik dan op Reactie/Opmerkingen, schrijf de tekst in het venster, dat verschijnt en klik op verzenden .Bij voorbaat dank. De webmaster : Joop Timmermans. e-mail www.mariakapellen.nl